Krajské mestá

Krajské mestá sa zaoberajú uliciami krajských miest v hlavnom meste – Bratislava. Poukazujú na to že nezáleží odkiaľ človek pochádza z rôzných kútov Slovenska ale stále si v hlavnom meste vie nájsť svoj kraj. Hlavné mesto je a vždy bude charaketrizované kumuláciou ľudí z rôznych krajov a zvykov. Všetky grafiky zo série Krajské mestá sú predajné. Kus – 80 EUR