PORTFOLIO

Portfolio Martina Malinu.

Martin Malina je grafický dizajnéer venujúci sa počítačovej grafike, ilustrácií, animácií, tradičným grafickým technikám, vizuálnemu umeniu a sieťotlači. V tomto portfóliu možete vidieť diela, ktoré som robil na voľne umeleckej báze ale taktiež aj komerné veci.